1. Goldsaver
  2. Knowledge Base
  3. Goldsaver w latach 2016-2018

Goldsaver w latach 2016-2018

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

  • Sklep internetowy Goldsaver działał od lutego 2016 roku do końca 2018 roku. W tym czasie zgromadził 2500 zarejestrowanych klientów, którzy kupili i odebrali ponad 700 sztabek złota.
  • Wkrótce po uruchomienia Goldsavera, kontrolę w jego sprawie rozpoczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola dotyczyła rzekomo nieprawidłowych zapisów w regulaminie i w konsekwencji doprowadziła do decyzji o wstrzymaniu funkcjonowania sklepu.
  • Po blisko 4 latach od rozpoczęcia postępowań przez UOKiK, Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok, w którym stwierdził, że zarzuty stawiane spółce Goldsaver, dotyczące możliwości wpływania na kursy, były bezpodstawne, a spółka nie naruszyła zbiorowych interesów konsumentów.

Sklep internetowy Goldsaver, w swojej pierwszej odsłonie, został uruchomiony w lutym 2016 roku. Sklep oferował tylko jeden produkt, którym była jednouncjowa sztabka złota. Klienci kupowali sztabkę „po kawałku”, samodzielnie decydując o kwocie i częstotliwości zakupów. 

Goldsaver działał do końca 2018 roku. W tym czasie sprzedał 28 kg złota i zgromadził 2500 zarejestrowanych klientów. W każdym miesiącu aktywnych było średnio 400 klientów, a w szczytowym okresie sklep notował 1300 transakcji w miesiącu.

Po kilku miesiącach od uruchomienia Goldsavera, kontrolę w jego sprawie rozpoczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola dotyczyła rzekomo nieprawidłowych zapisów w regulaminie i w konsekwencji doprowadziła spółkę Goldsaver do decyzji o wstrzymaniu funkcjonowania sklepu. W czerwcu 2018 r. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje w sprawie sklepu Goldsaver: jedną dotyczącą rzekomego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a drugą – klauzul niedozwolonych. Z własnej woli, jeszcze przed wydaniem decyzji i po konsultacji nowego brzmienia zapisów regulaminu z kontrolującymi urzędnikami, doprecyzowaliśmy budzące wątpliwości zapisy.

Równolegle jednak, uznając, że UOKiK nie ma racji, spółka Goldsaver skierowała sprawę do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który po blisko 4 latach od rozpoczęcia postępowań przez UOKiK wydał niepodważalny i prawomocny wyrok (z 15 czerwca 2020 r.), w którym w całości uchylił decyzję Prezesa UOKiK dotyczącą praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. 

W wyroku z 27 sierpnia 2020 r. sąd uchylił również drugą decyzję UOKiK w części dotyczącej sposobu ustalania cen i kursu złota stwierdzając, że pierwotne zapisy w regulaminie były wystarczające. Pozostałe trzy punkty dotyczyły odpowiedzialności za kwestie techniczne i zostały już wcześniej usunięte z regulaminu. 

UOKiK zgodnie ze swoim standardowym sposobem działania zawiadomił również prokuraturę, żeby zbadała, czy spółka działa zgodnie z prawem i czy nikt nie został pokrzywdzony. Po korzystnym dla spółki  wyroku sądu oraz wobec stwierdzenia braku pokrzywdzonych i braku znamion popełnienia przestępstwa, prokuratura w końcu w kwietniu 2023 roku, umorzyła postępowanie.

LINKI DO WYROKU: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/fb087c2c6a27e317c12583860020b829/$FILE/VII%20AGa%20120-20.pdf

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/34c363fb34eac3c9c1258386002004ad/$FILE/VII%20AGa%20469-19.pdf

Ze względu na działania i ostrzeżenia wydane przez UOKiK podjęliśmy decyzję o zawieszeniu funkcjonowania sklepu z końcem 2018 r. na czas niezbędnych wyjaśnień związanych z postępowaniem UOKiK, aby ograniczyć atmosferę niepewności, jaka mogłaby towarzyszyć obecnym i nowym klientom. Teraz jednak, biorąc pod uwagę pozytywne dla nas wyroki sądu, zdecydowaliśmy się na ponowne uruchomienie sklepu internetowego Goldsaver.

Czy ten artykuł był dla Ciebie przydatny?