Z uwagi na uznanie w decyzji Prezesa UOKiK nr RWR 03/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. niedozwolonego charakteru postanowień o treści:

1) "Goldsaver nie ponosi odpowiedzialności za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Goldsaver.pl wywołane (...) awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Sklepu internetowego Goldsaver.pl."
2) "W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Goldsaver nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania ze sklepu internetowego Goldsaver.pl, która wynika z dokonywania zmian i ulepszeń oraz z okoliczności niezależnych od Goldsaver. Goldsaver w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informować o planowanych przerwach technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Goldsaver.pl.";
3) "Goldsaver oświadcza, że dołoży należytej staranności w zabezpieczeniu Sklepu internetowego przed niezgodnym z prawem dostępem osób trzecich do Sklepu internetowego, jednak w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany i niezgodny z prawem dostęp osób trzecich do sklepu internetowego Goldsaver.pl i uzyskanie przez niego w sposób nielegalny jakichkolwiek danych."

informujemy, że powyższe postanowienia nie obowiązują, również w odniesieniu do transakcji zawartych w sklepie internetowym Goldsver.pl przed datą wykreślenia tych postanowień z Regulaminu, co miało miejsce 22 marca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że na mocy Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku, sygn. VII AGa 469/19, powyższa decyzja została częściowo uchylona, tj. w zakresie postanowienia uznanego przez Prezesa UOKiK błędnie za niedozwolone w pkt I ppkt 1 powyższej decyzji.

Tutaj znajdziecie Państwo pełną treść prawomocnej decyzji nr RWR 03/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.